zpravodajství

Na 47. ročník Barum Czech rally Zlín se připravují také strážníci městské policie

aktualizace 25.8.2017 11:58, Administrátor   Tisk článku  Poslat článek e-mailem
 

Ilustrační obrázekVe dnech 25. – 27. srpna 2017 se ve Zlíně a na mnoha dalších místech Zlínského kraje uskuteční již 47. ročník Barum Czech Rally Zlín, která je také zařazena do FIA Mistrovství Evropy v rally (ECR)Truecam mistrovství České republiky v rally 2017, 10. ročník Star Rally Historic, Veteran drive – exhibiční jízda, 1. ročník Green rally a cyklistická akce Zlínská kola.

 

V této souvislosti přijala Městská policie Zlín zvláštní bezpečnostní opatření. To zasáhlo do běžného výkonu služby již od úterý 22. srpna a potrvá až do neděle 27. srpna 2017. Tradičně se totiž očekává příjezd vysokého počtu závodníků světových tříd, spojený s mimořádnou diváckou návštěvností.

MP Zlín proto nasadí na jednotlivá dílčí opatření v průběhu letošní Barum rally na 60 strážníků, kteří budou společně s policisty republikové policie dbát na bezpečnost v ulicích našeho města.

„Loňskou novinkou, která se osvědčila, a proto jsme ji připravili pro veřehnost i letos, je zprovoznění informační linky. Na telefonním čísle 778 400 300 jsme připraveni poskytovat nejen divákům Barum rally základní informace mající vztah k této motoristické soutěži a bezpečnosti“, sdělil ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček.

Největší nápor MP Zlín očekává v průběhu páteční rychlostní zkoušky (RZ) v centru města, která do ulic přiláká desetitisíce sportovních příznivců a přinese značné změny v organizaci dopravního provozu, a to jak na silnících, tak i na železnici. Na sídliště Jižní Svahy se tak v době od 15:30 do 01:00 hodin nejlépe dostanete autem po nábřeží z místní části Prštné anebo po ulici Mezilesí od benzínové čerpací stanice PHM Shell na Vršavě. Po náhradních trasách budou vedeny také linky MHD. Uzavírka autobusového nádraží si již tradičně vynutí přesunutí stanoviště linkových autobusů, které budou od 15:00 hodin odjíždět z ulice Hradská. Jednotlivé hlídky MP Zlín i republikové policie se budou nacházet prakticky po celé trase této RZ, zároveň však nedojde k oslabení standardního výkonu služby i v jiných částech města.

Městská policie Zlín vyzývá všechny fanoušky motoristického sportu, kteří se přijdou na jednotlivé rychlostní zkoušky podívat, aby se ve vlastním zájmu seznámili s bezpečnostními doporučeními, bezvýhradně uposlechli pokyny pořadatelů a dbali na ochranu svého života, zdraví i majetku. Všichni diváci soutěži přihlížejí na vlastní nebezpečí a tak je především v jejich zájmu, aby výše uvedené dodržovali.

Městská policie Zlín dále vyzývá diváky, aby při sledování závodu respektovali oprávněné zájmy jiných subjektů a nevstupovali bez jejich svolení na soukromé pozemky či budovy. Při minulých ročnících byly totiž zaznamenány případy, kdy někteří spoluobčané za účelem lepšího výhledu byli schopni šplhat po okolních budovách. Je si však třeba uvědomit, že např. stříška nad vchodem není konstruována pro zatížení stojícími osobami, které tak vážnému nebezpečí vystavovaly nejen sebe, ale i spoluobčany stojící kolem. Rovněž rodiče dětí by měli mít náležitý přehled o pohybu a činnosti svých potomků.

Motorizovaní fanoušci by se měli na jednotlivé RZ také dostavit v dostatečném předstihu a nejlépe využít MHD. Míst pro zaparkování bude nejen v centru města velmi málo a strážníci MP Zlín nebudou tolerovat parkování v místech, kde by byl omezen průjezd vozidel IZS a MHD. Mezi velmi problematické úseky patřily v minulosti ulice ve čtvrti Letná, vozidla nebude možno odstavovat ani v uzavřeném odbočovacím pruhu na třídě Tomáše Bati nad tržištěm, který slouží jako nástupní plocha pro vozidla IZS a MHD před ukončením městské RZ.

MP Zlín ve spolupráci s živnostenským odborem Magistrátu města Zlína se zaměří na namátkové kontroly prodejců, kteří v době konání této akce nabízí různé zboží (zejména občerstvení), zda mají vyřízena všechna potřebná povolení k záboru veřejného prostranství a prodeji alkoholických nápojů.

Na objednávku pořadatelů Barum Czech Rally Zlín zajistila Dopravní společnost Zlín – Otrokovice v neděli 27. srpna zvláštní autobusovou kyvadlovou dopravu k:

  • RZ Maják, která pojede ze zastávky náměstí Práce na zastávku U Majáku a zpět.
  • RZ Pindula, která pojede ze zastávky Škoní na Kudlov a zpět.

„Z našich zkušeností víme, že divácky atraktivní RZ v těsné blízkosti Zlína byly v minulosti hojně navštěvovány a předpokládáme, že tak tomu bude i letos. Proto žádáme všechny příchozí diváky, aby se dostavili včas a bezvýhradně uposlechli pokynů pořadatelů. Zejména se jedná o část RZ Maják pod malenovickým hradem, kde po bezpečnostní schůzce s pořadateli víme, že v tomto úseku bude omezený počet vyhrazených diváckých míst“, dodal závěrem ředitel Kladníček.

Při RZ Maják budou strážníci ve spolupráci s policisty také usměrňovat provoz na ulici Březnická, kde budou řidiči moci zaparkovat svá vozidla po pravé straně komunikace ve směru od Zlína.

- pj -

 
Zpět k přehledu článků...
počet zhlédnutí: 171